Schietincident Man vermoord aan Pieter Jelles Troelstralaan.